Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hälsoskyddssektionen
Pöytäkirja 18.12.2018 klo 17:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
104   SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
105   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
106   TILLÄGGSLISTA
107   FASTSTÄLLANDE AV TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2019
108   NORDKALK OY:S ANSÖKAN OM ÄNDRING SOM GÄLLER FÖRKROSSNING VID GRUVAN SAMT TILLSTÅND ATT INLEDA VERKSAMHETEN, SIBBO, UTLÅTANDE TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND
109   MKB-PROGRAM FÖR NCC INDUSTRY OY:S AVSTJÄLPNINGSPLATS FÖR MARKSUBSTANSER I BORGNÄS, UTLÅTANDE TILL NYLANDS NTM-CENTRAL
110   NCC INDUSTRY OY:S MARKTÄKTS- OCH MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR TAGANDE AV MARKSUBSTANSER, BRYTNING OCH KROSSNING AV BERG SAMT MOTTAGNING AV ÖVERSKOTTSJORD I KIRVESKOSKI OCH LAHA BYAR I BORGNÄS, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN I ASKOLA
111   LOVISA, STADSDEL 2, ÖSTERTULL, KVARTER 203, 204 OCH 219-221, FÖRSLAG TILL DETALJPLAN, UTLÅTANDE TILL STADSPLANERINGSAVDELNINGEN I LOVISA
112   DETALJPLANEÄNDRING FÖR UURASTAJANTIE, UTLÅTANDE TILL KOMMUNSTYRELSEN I BORGNÄS
113   FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR TEUTJÄRVI VATTENANDELSLAG, UTLÅTANDE TILL LOVISA STADS TEKNISKA CENTRAL
114   HÄLSOSKYDDSSEKTIONENS MÖTESTIDTABELL PÅ VÅREN 2019
115   FÖR KÄNNEDOM
116   BESLUT OM AVVISNING AV IMPORTERADE LIVSMEDEL AV ANIMALISKT URSPRUNG OCH BORTSKAFFANDE AV DEM; BEVIS HAR LÄMNATS IN
117   AT-TUOTE OY, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR BYGGANDE AV AEROSOLFABRIK I BORGNÄS, UTLÅTANDE TILL NYLANDS NTM-CENTRAL
118   NCC INDUSTRY OY:S ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND FÖR UPPLÄGGNING AV REN ÖVERSKOTTSJORD VID ADRESSEN OLJEVÄGEN 880, BORGÅ, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN I BORGÅ

Osallistuja Tehtävä
Sundqvist Björn ordförande
Eskola Tapani viceordförande
Kiiskinen Rauna medlem
Rinne-Halme Karin medlem
Rossi Reeta medlem
Utujije-Habiyakare Jacqueline ersättare
Tiainen Tiina föredragande
Svärd Terhi
Ranta Liisa sekreterare