Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 11.06.2019 klo 18:30 - 19:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
46   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
47   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
48   YIT INFRA OY, MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING FÖR UTVIDGNING AV STENMATERIALOMRÅDET I MALMGÅRD I LOVISA, UTLÅTANDE TILL NYLANDS NTM-CENTRAL
49   LOVISA STADS OCH LAPPTRÄSK KOMMUNS FÖRSLAG TILL UPPDATERING AV MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTERNA, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN I LOVISA STAD
50   BRÅDSKANDE FÖRELÄGGANDE ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN / FLYTTBAR ANLÄGGNING, F:MA RASHID SIPAN
51   UTLÅTANDE TILL HELSINGFORS FÖRVALTNINGSDOMSTOL MED ANLEDNING AV BESVÄREN ÖVER FÖRELÄGGANDE ATT UTREDA SANITÄR OLÄGENHET OCH ATT UTFÖRA REPARATION / AS OY TORPANNURKKA
52   PROGRAM FÖR KONTROLLUNDERSÖKNINGAR VID BORGÅ SIMHALL 1.7.2019-30.6.2024
53   PROGRAM FÖR KONTROLLUNDERSÖKNINAGR VID POUKAMAS BADBASSÄNG 12.6.2019-11.6.2024
54   PROGRAM FÖR KONTROLLUNDERSÖKNINGAR VID SANNÄS GÅRDS BADBASSÄNG 1.1.2020-31.12.2024
55   FASTSTÄLLANDE AV PROGRAMMET FÖR KONTROLLUNDERSÖKNINGAR VID ASKOLA KOMMUNS VATTENVERK 1.7.2019
56   MÖTESDAGAR PÅ HÖSTEN 2019
57   FÖR KÄNNEDOM

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Alasara Sami medlem
Kiiskinen Rauna medlem
Mellin-Kranck Gia medlem
Meriheinä Thérèse medlem
Silén Christer medlem
Svärd Terhi sekreterare
Heikkinen Seija föredragande

Nähtävilläolo  
24.06.2019 - 08.07.2019