Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 26.03.2019 klo 17:00 - 18:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
42   PROTOKOLLJUSTERARE
43   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
44 SVAR PÅ MILJÖHÄLSOVÅRDENS BEGÄRAN OM ATT UTREDA OM DET FINNS TILLRÄCKLIGT MED ALLMÄNNA TOALETTER
45 INDIKATORERNA I STADSSTRATEGIN
46 SVAR PÅ FULLMÄKTIGELEDAMOT JERE RIIKONENS MOTION OM EN GÅNGBRO ÖVER BORGÅ Å VID MOTORVÄGEN
47 ANSÖKAN OM ATT FÖRBJUDA FYRVERKERIER I GAMLA STANS OMRÅDE
48 MARKANVÄNDNINGSAVTAL, ÖLSTENS NORRA
49   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, PRÄSTGÅRDSBACKEN
50   BESLUT OM UNDANTAG, SEITLAX
51   BESLUT OM UNDANTAG, ÅSTRANDEN I EMPIRESTADSDELEN, CENTRUM
52   BESLUT OM UNDANTAG, MAJBERGET
53 KOLLEKTIVTRAFIKKONSULTENS RAPPORT 2018
54 SEKTIONEN FÖR ENSKILDA VÄGAR, PROTOKOLL
55   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Antas Camilla ledamot
Björkman Patrik ledamot
Grönman Jarmo ordförande
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Kilpirinne Ritva ledamot
Pessala Juhani ersättare
Pynnönen Kristel viceordf.
Varpio Mika ledamot
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Lundqvist Anna-Stiina stadsst. repr.
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Stadens websidor 2.4 - 2.5.2019