Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 20.08.2019 klo 17:00 - 18:37 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
111   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
112   PROTOKOLLJUSTERARE
113 DETALJPLAN 524, BORGÅ ENERGI, STADSDEL 6, KVARTER 115, SAMT GATUOMRÅDEN, ÄNDRING AV DETALJPLAN
114   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
115   RESERVERING AV TOMTER 638-6-115-18 OCH 19 FÖR PLANERING, POHJOLA RAKENNUS OY UUSIMAA
116 UTLÅTANDE TILL HELSINGFORS FÖRVALTNINGSDOMSTOL MED ANLEDNING AV BESVÄR, UTARRENDERING AV KOLONITRÄDGÅRDSOMRÅDE, VECKJÄRVI
117 DETALJPLAN 536, TIMMERMANSGRÄND 6-8, STADSDEL 9, KVARTER 776, SAMT SPECIALOMRÅDEN, ÄNDRING AV DETALJPLAN
118   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, VÄGMÄSTAREGATAN 2, KUNGSPORTEN
119   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, VECKJÄRVI
120   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, MOLNBY
121   AVGÖRANDE OM PLANERINGBEHOV, JACKARBY
122   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV OCH BESLUT OM UNDANTAG, KULLO
123   AVGÖRANDEN OM PLANERINGSBEHOV (3 ST), SEITLAX
124   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV OCH BESLUT OM UNDANTAG, SVARTBÄCK
125   BESLUT OM UNDANTAG, KURBÖLE
126   BESLUT OM UNDANTAG, KERKKOON KOULU/JOKILAAKSON KOULU, KERKO
127   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Björkman Patrik ledamot
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Koskenniemi Jaana ersättare
Pessala Juhani ersättare
Punnonen Petter ersättare
Pynnönen Kristel ordförande
Varpio Mika ledamot
Blomander Nicolina repr. för ungdomsfullm.
Hällström Kari kommuntekn.chef
Jalonen Jaakko stadsst. ordf.
Lundqvist Anna-Stiina stadsst. repr.
Mollgren Dan stadsplan.chef
Saatsi Emilia planläggn.arkitekt
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Stadens webbplats 29.8 - 30.9.2019