Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 19.11.2019 klo 17:00 - 17:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
97   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
98   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
99   TILLÄGGSLISTA
100   DESTIA OY:S ANSÖKAN OM MARKTÄKTSTILLSTÅND OCH MILJÖTILLSTÅND FÖR BRYTNING AV BERG OCH MOTTAGNING SAMT KROSSNING AV SPRÄNGSTEN PÅ ADRESSEN SKÖLDVIKSVÄGEN 120, BORGÅ, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN I BORGÅ
101   BESVÄR ÖVER REGIONFÖRVALTNINGSVERKETS BESLUT OM DEN UTREDNING SOM KRÄVS ENLIGT MILJÖTILLSTÅNDET FÖR BOREALIS POLYMERS OY:S PLASTFABRIKERS LDPE-ANLÄGGNING, BEMÖTANDE TILL VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
102   BESVÄR ÖVER BORGÅ STADS BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDS BESLUT SOM GÄLLER NCC INDUSTRY OY:S TÄKT, BRYTNING OCH KROSSNING AV STEN PÅ FASTIGHETEN TOLKKISENRANTA RNR 638-469-20-121, BEMÖTANDE TILL VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
103   BESVÄR ÖVER BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET I SIBBO KOMMUNS BESLUT, SOM GÄLLER DEPONERING AV ÖVERSKOTTSJORD I SPJUTSUND I SIBBO, BEMÖTANDE TILL VASA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
104   VESIOSUUSKUNTA SUONIS PROGRAM FÖR KONTROLLUNDERSÖKNINGAR OCH RISKBEDÖMNING, UTLÅTANDE TILL MELLERSTA NYLANDS MILJÖCENTRAL
105   FÖR KÄNNEDOM

Osallistuja Tehtävä
Sundqvist Björn ordförande
Eskola Tapani viceordförande
Mellin-Kranck Gia medlem
Rinne-Halme Karin medlem
Rossi Reeta medlem
Silén Christer medlem
Bruce Marina ersättare
Lapinniemi Jaakko ersättare
Vuoksenranta Suvi ersättare
Tiainen Tiina föredragande
Svärd Terhi sekreterare

Nähtävilläolo  
29.11.2019 - 12.12.2019