Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 17.09.2019 klo 17:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
139   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
140   PROTOKOLLJUSTERARE
141 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
142 BUDGETEN FÖR ÅR 2020 OCH EKONOMIPLANEN FÖR ÅREN 2020-2022
143 PLANERINGSRESERVERING, TOMTEN 638-4-155-5, FH INVEST OY
144   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, VECKJÄRVI
145   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Antas Camilla ledamot
Björkman Patrik ledamot
Grönman Jarmo viceordförande
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Kilpirinne Ritva ledamot
Pynnönen Kristel ordförande
Valtonen Mikko ledamot
Varpio Mika ledamot
Blomander Nicolina repr. för ungdomsfullm.
Hällström Kari kommuntekn.chef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Söderlund Martin förvaltn.chef
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Stadens webbplats 2.10 - 1.11.2019