Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 08.10.2019 klo 17:00 - 18:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
146   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
147   PROTOKOLLJUSTERARE
148 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
149   BUDGETÄNDRING 2019, STADSUTVECKLING
150 BYGGFÖRBUD FÖR OMRÅDET KRING GAMLA JÄRNVÄGSSTATIONEN, DP 520
151 UTREDNING OM TRAFIKFÖRBINDELSERNA MELLAN BORGÅ OCH HELSINGFORS PÅ LÅNG SIKT
152 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM DETALJPLANEÄNDRINGAR I CENTRUMOMRÅDET
153 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT UTREDA TRIVSELN I SAMBAND MED PLANLÄGGNING
154 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT GÖRA BORGÅ TILL FÖREGÅNGARE I ELBILISM
155 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM TOLKNING AV DEN NYA MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN I FRÅGA OM KUNGSPORTEN
156 SVAR PÅ MIKA VARPIOS FULLMÄKTIGEMOTION OM UTREDNING AV KOSTNADERNA FÖR SKÄRGÅRDSVÄGEN
157   BESLUT OM UNDANTAG, SEITLAX
158   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV OCH BESLUT OM UNDANTAG, KULLO
159   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, KERKO
160   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Antas Camilla ledamot
Björkman Patrik ledamot
Grönman Jarmo viceordförande
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Kilpirinne Ritva ledamot
Pynnönen Kristel ordförande
Valtonen Mikko ledamot
Varpio Mika ledamot
Blomander Nicolina repr. för ungdomsfullm.
Hällström Kari kommuntekn.chef
Jalonen Jaakko stadsst. ordf.
Kolis Karin markanvändn.ing.
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Stadens webbplats 16.10 - 15.11.2019