Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 17.12.2019 klo 17:00 - 18:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
191   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
192   PROTOKOLLJUSTERARE
193 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
194   STRYKNING AV VISSA DETALJPLANEPROJEKT FRÅN STADSPLANERINGENS ARBETSPROGRAM
195 VERKSAMHETS- OCH DISPOSITIONSPLAN FÖR ÅR 2020
196 KOMMUNTEKNIKENS PRISER 2020
197   OPTIONSÅREN 2020-2022 FÖR RAMAVTALSKONSULTER FÖR PLANERINGEN AV KOMMUNTEKNIKEN
198 BESLUT OM UNDANTAG, BASSTATION FÖR MOBILTELEFONNÄT, PRÄSTGÅRDSBACKEN
199 AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV OCH BESLUT OM UNDANTAG, BASSTATION FÖR MOBILTELEFONNÄT, LÖVHAMMARS
200 BESLUT OM UNDANTAG, BASSTATION FÖR MOBILTELEFONNÄT, KVARNBACKEN
201 BESLUT OM UNDANTAG, SVARTBÄCK
202   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, PRÄSTGÅRDSBACKEN
203   AVGÖRANDE OM PLANERINGSBEHOV, RENUM
204 SEKTIONEN FÖR ENSKILDA VÄGAR, PROTOKOLL
205   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Ahola Riitta ledamot
Andersson Christer ledamot
Antas Camilla ledamot
Björkman Patrik ledamot
Grönman Jarmo viceordförande
Ingelin Tom ledamot
Karén Laura ledamot
Pynnönen Kristel ordförande
Valtonen Mikko ledamot
Varpio Mika ledamot
Hällström Kari kommuntekn.chef
Jalonen Jaakko stadsst. ordf.
Kanon Tommi repr. för ungd.fullm.
Lundqvist Anna-Stiina stadsst. repr.
Mikkola Pekka planläggare
Mollgren Dan stadsplan.chef
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdirektör
Söyrilä Pekka tomtchef
Forssell Birgitta sekreterare

Nähtävilläolo  
Stadens webbsidor 14.1 - 14.2.2020