Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.11.2019 klo 17:00 - 19:04 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
119   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
120   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
121   TILLÄGGSLISTA
122   ÄNDRING AV NAMNET ÖSTRA NYLANDS SOCIALJOUR TILL ÖSTRA NYLANDS SOCIAL- OCH KRISJOUR FRÅN 1.1.2020
123 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION: ÄLDREOMBUDSMAN TILL ÖSTRA NYLAND
124   LEDIGA BOSTÄDER PÅ ÄPPELBACKEN ERBJUDS SOM BOENDEALTERNATIV FÖR ÄLDRE BORGÅBOR
125   FASTSTÄLLANDE AV STADSVETERINÄR-PRAKTIKERNAS ARVODEN FÖR ÅR 2020
126 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
127 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
128 MEDDELANDEN
129   AKTUELLA ÄRENDEN
130 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS BESLUT 22.10.2019 § 112
131   VÅRENS MÖTESTIDTABELL

Osallistuja Tehtävä
Bäcklund Stig medlem
Eskola Tapani ordförande
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Sundqvist Björn vice ordförande
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Sveholm Pehr stadsstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika tf. servicedirektör, tjänster för vuxna
Oksanen Kirsi tf. servicedirektör för äldreomsorg och handikappv
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Hänninen Aino ersättare