Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 19.12.2019 klo 17:16 - 18:28 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
132   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
133   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
134   TILLÄGGSLISTA
135 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION: ÄLDREOMBUDSMAN TILL ÖSTRA NYLAND
136 ANVISNINGAR FÖR EFTERLEVNAD AV BUDGETEN 2020
137 DISPOSITIONSPLAN OCH INVESTERINGSPROGRAM FÖR ÅR 2020
138 GODKÄNNANDE AV AVGIFTSANDEL ÅR 2020/KÅRKULLA SAMKOMMUN
139 GODKÄNNANDE AV SERVICEAVTAL FÖR ÅR 2020 / ETEVA SAMKOMMUN
140 VERKSAMHETSDIREKTIV FÖR FAMILJEVÅRD
141 KLIENTAVGIFTER, TAXOR OCH ARVODEN ÅR 2020
142 PERSONLIG ASSISTANS SOM KÖPT TJÄNST
143   PROGRAM FÖR SCREENING FÖR TARMCANCER INLEDS I BORGÅ
144 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
145 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
146 MEDDELANDEN
147   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Bäcklund Stig medlem
Eskola Tapani ordförande
Fagerberg Charlotta ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Sorvali Marianna medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens ordförande
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika tf. servicedirektör, tjänster för vuxna
Oksanen Kirsi tf. servicedirektör, äaldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, föredragande, sekreterare
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige