Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 17.06.2020 klo 17:00 - 20:07 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
47   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
48   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
49 STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA
50 GRANSKNING AV KULTUR OCH FRITIDSTJÄNSTERNAS TAXOR/FÖRHÖJNING AV MEDBORGARINSTITUTETS KURSAVGIFTER 2021-2022
51 MUSIKINSTITUTETS NYA AVGIFTSFÖRTECKNING FR.O.M 1.8.2020
52   UPPHANDLING AV LÄROBÖCKER OCH KOMPLETTERANDE MATERIAL 2020-2022 (2024)
53 INFORMATION OM BARNS OCH UNGAS VÄLMÅENDE I BORGÅ VÅREN 2020 UTGÅENDE FRÅN EN ENKÄT OM DISTANSUNDERVISNINGEN
54 AKTUELLA ÄRENDEN
55 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
56 FÖR KÄNNEDOM
57 ILOLAN KOULUS OCH SANNÄS SKOLAS KONDITIONSGRANSKNINGAR VÅREN 2020

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Quinlan Eija ersättare
Backman Jessica ledningens assistent
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Karlsson Sofia sakkunnig KPMG
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Marimo Antti sakkunnig KPMG
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Vuorela Maarit sakkunnig KPMG
Öhman Minna utvecklingschef