Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 17.08.2020 klo 16:00 - 19:42 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
234   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
235   PROTOKOLLJUSTERARE
236   VAL AV EN NY ORDFÖRANDE FÖR REGIONALA RÄDDNINGSNÄMNDEN I ÖSTRA NYLAND
237 BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
238 INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN, ÄNDRING
239 UPPLÖSNING AV OCH SLUTREDOGÖRELSE FÖR SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND
240 BUDGETÄNDRINGAR ENLIGT PROGRAMMET FÖR HÅLLBAR EKONOMI 2020
241 ÄNDRING AV GRUNDAVTALET FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN
242 UTLÅTANDE OM KÅRKULLA SAMKOMMUNS EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021-2023
243 ANSÖKAN OM FÖRHÖJNING AV STATSANDEL EFTER PRÖVNING 2020
244 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SKADESTÅNDSBESLUT
245 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
246   AKTUELLA ÄRENDEN
247 UPPDATERING AV STADSSTRATEGINS INDIKATORER 2020

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Mollgren Dan stadsplan.chef
Päivärinta Johanna jurist

Nähtävilläolo  
22.9-6.10.2020