Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 27.08.2020 klo 14:00 - 19:40 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
76   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
77   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
78   TILLÄGGSLISTA
79   BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITIONSUTKAST TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM REFORMEN AV ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMT RÄDDNINGSVÄSENDET OCH OM INRÄTTANDET AV LANDSKAP
80 SIBBOS ANSLUTNING TILL FAMILJERÄTTSLIGA TJÄNSTER I ÖSTRA NYLAND
81   DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER SOM AVSES I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
82 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS FÖRSLAG RILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021-2023
83 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
84 MEDDELANDEN
85   AKTUELLA ÄRENDEN
86 DET EKONOMISKA LÄGET, AUGUSTI 2020
87   Asia ei ole vielä julkinen

Osallistuja Tehtävä
Ekblom Sebastian medlem
Eskola Tapani ordförande
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Sundqvist Björn vice ordförande
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Oksanen Kirsi servicedirektör, äaldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Rainio Henrik finansdirektör
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
Reijonen Otso ungdomsfullmäktige