Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 20.08.2020 klo 17:00 - 19:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
58   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
59   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
60 LOKALER OCH UNDERVISNINGSARRANGEMANG I ILLBY OCH SANNÄS LÄSÅRET 2020-2021
61 BILDNINGSSEKTORNS BUDGET 2021
62 BORGÅ STADS PLAN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
63   ÖVERFÖRING AV BEFOGENHETER TILL DIREKTÖREN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK GÄLLANDE OPTIMERING AV SERVICENÄTET INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH TILL FINANSIERINGSDIREKTÖREN GÄLLANDE GOTTGÖRELSER I KLIENTAVGIFTER UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN 1.8-31.12.2020
64   ÖVERFÖRING AV BEFOGENHETER TILL KULTUR- OCH FRITIDSDIR. GÄLLANDE OPTIMERING AV VERKSAMHETEN INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA OCH TILL FINANSIERINGSDIR. GÄLLANDE GOTTGÖRELSER I KURS-, LÄSÅRS- OCH KLIENTAVGIFTER UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN 1.8-31.12.2020
65 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV LINNANKOSKEN LUKIOS REKTORS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 5.6.2020 § 8
66 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
67 FÖR KÄNNEDOM
68 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
69 AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica ledningens assistent
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef