Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 31.08.2020 klo 15:00 - 16:32 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
248   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
249   PROTOKOLLJUSTERARE
250 DAGHEMMET SKOGSSTJÄRNAN, GODKÄNNANDE AV KOSTNADSBERÄKNING I ANBUDSSKEDET OCH INLEDANDE AV ARBETET
251 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSTOMTER, BORGÅPORTEN, 638-22-460-2 OCH 638-22-460-3
252   FÖRSÄLJNING AV EN FASTIGHET TILL POHJOLA RAKENNUS SUOMI OY
253 UTLÅTANDE OM PRIORITERINGARNA OCH RIKTLINJERNA I KLIMATFÄRDPLANEN KLIMATNEUTRALT NYLAND 2035
254 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION UTREDNING AV ETT EKONOMIDEMOKRATISKT FÖRSÖK OCH GRUNDANDE AV EN OFFENTLIG BANK I BORGÅ
255 MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1.2020 - 30.7.2020
256 MEDDELANDE
257 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
258   AKTUELLA ÄRENDEN
259 VAL AV EN BYGGNADSENTREPRENÖR FÖR DAGHEMMET SKOGSSTJÄRNAN
260 KAPITALISERING AV PLANERINGSPROJEKTBOLAGET FÖR ÖSTRA BANFÖRBINDELSEN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Korpi Marianne ersättare
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Wedenberg Agneta personalspecialist
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
Kontio Maija-Riitta generalplanechef

Nähtävilläolo  
2-16.10.2020