Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 07.09.2020 klo 16:00 - 20:02 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
261   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
262   PROTOKOLLJUSTERARE
263 UTREDNING OM A-BOLAGENS EKONOMI OCH RISKER
264 PROGRAM FÖR ATT FRÄMJA CYKELTRAFIKEN I BORGÅ
265 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM PARKERING I CENTRUM
266 UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2019
267 KORRIGERAD BUDGETRAM FÖR ÅR 2021
268 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
269   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Westerlund Jaakko ersättare
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
von Denffer Jaana planläggare
Mollgren Dan stadsplan.chef
Rahiala Antti trafikingenjör
Juvonen Tarja upphandlingschef

Nähtävilläolo  
2-16.10.2020