Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 03.09.2020 klo 17:00 - 20:36 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
70   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
71   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
72   FÖRSÄLJNINGSPRISER FÖR PLATSER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK FRÅN 1.8.2020
73 KURATOR- OCH PSYKOLOGTJÄNSTERNAS ANDEL I LANDSSKAPSREFORMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN
74 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
75   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Hartman Susann chef för kulturtjänsterna
Helenelund Katja koordinator för spec.undervisn.
Högström Per chef för idrottstjänster
Kareinen Susanna rektor inom särskilt stöd
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Mikkola Pekka planerare
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Partanen Markku stadsarkitekt
Reijonen Otso ersättare
Rytilahti Anne specialbarnträdgårdslärare
von Schoultz Fredrick biträdande stadsdirektör
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Uski Nina stadsstyr.repr.