Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 14.09.2020 klo 16:00 - 18:54 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
270   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
271   PROTOKOLLJUSTERARE
272 FÖRNYANDE AV BORGEN FÖR KIINTEISTÖ OY PORVOON CAMPUS
273 PROGRAMMET FÖR BOENDE 2020-2030
274 UTLÅTANDE OM NYLANDS SKOGSPROGRAM 2021-2025
275   FORTSATT GILTIGHET FÖR BORGEN SOM BEVILJATS BORGÅ ENERGI AB FÖR SKYLDIGHETER MOT SEB LEASING AB
276 UPPDATERING AV UPPHANDLINGSDIREKTIVET
277 BORGÅ STADS UPPHANDLINGSRIKTLINJER
278   UPPHANDLING AV SKYDDSUTRUSTNING - HANSEL AB:S DYNAMISKA UPPHANDLINGSSYSTEM (DPS)
279 SIBBOS ANSLUTNING TILL FAMILJERÄTTSLIGA TJÄNSTER I ÖSTRA NYLAND
280 NÄMNDERNAS BESLUT
281   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
282   AKTUELLA ÄRENDEN
283 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITIONSUTKAST TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM REFORMEN AV ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMT RÄDDNINGSVÄSENDET OCH OM INRÄTTANDET AV LANDSKAP
284 BÄST ÄVEN I VARDAGEN - VÄLFÄRDSPLAN FÖR DEN ÄLDRE BEFOLKNINGEN 2020-2023

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Lönnfors Hanna ersättare
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
Johansson Peter räddningsdirektör
Paavilainen Salla förvaltningschef
Laakkonen Tommi skogsbruksing.

Nähtävilläolo  
6-20.10.2020