Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 17.09.2020 klo 17:00 - 21:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
76   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
77   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
78 BILDNINGSSEKTORNS BUDGET 2021
79 PROJEKTPLANEN FÖR SANNÄS SKOLA
80 PROJEKTPLANEN FÖR ILOLAN KOULU
81 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
82 FÖR KÄNNEDOM
83 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
84 AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica sekreterare
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Högström Per chef för idrottstjänster
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Lökfors Tony projektchef
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Rainio Henrik finansdirektör
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef

Nähtävilläolo  
19.10.2020