Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 22.10.2020 klo 17:00 - 19:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
86   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
87 UTVECKLING AV KUNSKAPSBASERAD LEDNING INOM BILDNINGSSEKTORN
88 BILDNINGSSEKTORNS PERSONALPLAN 2021-2023
89 GRUNDSKOLORNAS OCH GYMNASIERNAS ARBETS- OCH LOVDAGAR UNDER LÄSÅRET 2021-2022
90 LÄROPLANEN FÖR DISTANSUNDERVISNING SOM EN DEL AV MUSIKINSTITUTETS LÄROPLAN
91 GODKÄNNANDE AV DEN KOMPLETTERADE LÄROPLANEN FÖR TEATTERI SOITTORASIA
92 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
93 FÖR KÄNNEDOM
94 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
95 AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica ledningens assistent
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Makkonen Mervi specialsakkunnig
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef