Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 12.10.2020 klo 16:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
296   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
297   PROTOKOLLJUSTERARE
298   FÖRORDNANDE AV NY ERSÄTTARE TILL FULLMÄKTIGE (SVENSKA FOLKPARTIET I FINLAND R.P./SUOMEN RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE R.P.)
299 KAPITALISERING AV PLANERINGSPROJEKTBOLAGET FÖR ÖSTRA BANFÖRBINDELSEN
300 SVAR PÅ SIRPA HANSKAS FULLMÄKTIGEMOTION OM REDOGÖRELSE FÖR BINDNINGAR OCH BEHANDLINGEN AV DEM
301 DELÅRSRAPPORTER AV DOTTERSAMMANSLUTNINGAR 1.1-30.6.2020
302 NÄMNDERNAS BESLUT
303   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
304   AKTUELLA ÄRENDEN
305   JOKILAAKSON KOULUS MODULBYGGNAD - AVBRYTANDE AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET
306 GODKÄNNANDE AV EN PROJEKTPLAN FÖR ILOLAN KOULU
307 GODKÄNNANDE AV EN PROJEKTPLAN FÖR SANNÄS SKOLA

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Andersson Christer ersättare
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Oksanen Jari ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Westerlund Jaakko ersättare
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Paavilainen Salla förvaltningschef
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
Makkonen Mervi specialsakkunnig
Partanen Markku stadsarkitekt
Lökfors Tony projektingenjör

Nähtävilläolo  
16.11-7.12.2020