Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 19.10.2020 klo 14:00 - 20:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
308   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
309   PROTOKOLLJUSTERARE
310 DETALJPLAN 524, BORGÅ ENERGI, STADSDEL 6, KVARTER 115 SAMT GATUOMRÅDEN, ÄNDRING AV DETALJPLAN
311 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSTOMTER, BORGÅ ENERGI, DETALJPLANEÄNDRING
312 UPPDATERING AV STADSSTRATEGINS INDIKATORER 2020
313   FÖRLÄNGNING AV BORGEN SOM BEVILJATS FÖR BORGÅ A-BOSTÄDERS AB:S LÅN
314 UTLÅTANDE OM MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGSPROGRAMMET FÖR LOVISA KÄRNKRAFTVERK
315 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM PUBLICERING AV TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT PÅ WEBBPLATSEN WWW.PORVOO.FI
316   INTERN KONTROLL OCH DEN INTERNA REVISIONENS VERKSAMHET 2019-2021
317   FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNAS MOTIONER
318   INVÅNARNAS INITIATIV
319   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
320   AKTUELLA ÄRENDEN
321 BUDGET FÖR ÅR 2021 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021-2023

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sundqvist Björn ersättare
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.chef
Lenkkeri Roope sekreterare
Männistö Saija controller
Mollgren Dan stadsplan.chef

Nähtävilläolo  
19.11-10.12.2020