Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 19.11.2020 klo 17:00 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
120   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
121   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
122   TILLÄGGSLISTA
123 UPPHANDLING AV DYGNET-RUNT-TJÄNSTER INOM BARNSKYDDET I NYLAND - ÖPPNANDE AV DET DYNAMISKA RAMARRANGEMANGET FÖR 2:A GÅNGEN
124 VALIDIA OY:S BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE/UPPHANDLING AV BOENDETJÄNSTER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
125 BEGÄRAN OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE, TOLKNINGSTJÄNSTER
126 UPPHANDLINGSRÄTTELSE, UPPHANDLING AV ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER SOM AVSES I BARNSKYDDSLAGEN OCH SOCIALVÅRDSLAGEN - RAMAVTAL
127   REGIONAL KONKURRENSUTSÄTTNING AV ARBETSGIVARRÅDGIVNING OCH LÖNEFÖRVALTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS
128 REGIONAL HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIG ASSISTENT
129 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
130 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
131   AKTUELLA ÄRENDEN
132 MEDDELANDEN
133   BESLUT OM UPPHANDLING, HEMVÅRD FÖR EN PERSON MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
134 DET EKONOMISKA LÄGET, OKTOBER 2020 KORRIGERAD VERSION

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Fagerberg Charlotta ersättare
Foy Alexandr ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Sundqvist Björn vice ordförande
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige