Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 02.11.2020 klo 16:00 - 21:52 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
329   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
330   PROTOKOLLJUSTERARE
331   FULLMÄKTIGEMOTIONER
332   INVÅNARINITIATIV
333   ANVÄNDNINGEN AV UPPGIFTERNA I SKATTELÄNGDEN
334   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
335   AKTUELLA ÄRENDEN
336   FASTSTÄLLANDE AV INKOMSTSKATTESATSEN OCH FASTIGHETSSKATTESATSERNA FÖR ÄR 2021
337 BUDGET FÖR ÅR 2021 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2021-2023
338 VAL AV REPRESENTANT TILL ETEVA SAMKOMMUNS SAMKOMMUNSTÄMMA

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Paavilainen Salla förvaltningschef
Kontio Maija-Riitta generalplanechef

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsida 10-31.12.2020