Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 16.11.2020 klo 16:00 - 18:29 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
339   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
340   PROTOKOLLJUSTERARE
341 IDROTT OCH MOTION MED BORGÅMÅTT - IDROTTSPROGRAM 2030
342   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
343 BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
344 FULLMÄKTIGEMOTION OM EFFEKTIVARE TILLSYN AV TJÄNSTER OCH FÖRMÅNER SOM STADEN BEVILJAR
345 NATIONALSTADSPARKEN I BORGÅ, ÅRSBERÄTTELSE 2020
346 NÄMNDERNAS BESLUT
347   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
348   AKTUELLA ÄRENDEN
349 MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1-31.10.2020
350   BEREDNINGEN AV ETT REGIONALT TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM FÖR ÖSTRA NYLAND

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Westerlund Jaakko ersättare
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Högström Per chefen för idrottstj.
Suhonen Irja projektchef

Nähtävilläolo  
Borgå stads nätsidor 17.12.2020 - 7.1.2021