Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 30.11.2020 klo 15:00 - 16:53 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
351   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
352   PROTOKOLLJUSTERARE
353 BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG
354 GODKÄNNANDE AV SLUTREDOVISNINGEN FÖR SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND
355 UTLÅTANDE TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, BESVÄR ÖVER DETALJPLAN FÖR ABC
356 FULLMÄKTIGEMOTION OM MER UPPHANDLINGSUTBILDNING
357 INRÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR EN EFFEKTIVARE BEHANDLING AV MOTIONER
358 MEDDELANDE
359 NÄMNDERNAS BESLUT
360 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
361   AKTUELLA ÄRENDEN
362 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Green Tuomas ersättare
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Lönnfors Hanna ersättare
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Westerlund Jeff ansv. läkare

Nähtävilläolo  
Borgå stads webplats 17.12.2020 - 7.1.2021