Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 10.12.2020 klo 17:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
112   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
113   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
114 BORGÅ STADS KULTURPRIS 2020
115 BORGÅ STADS IDROTTSPRIS 2020
116 DAGHEM SOM ERBJUDER FÖRSKOLEUNDERVISNING LÄSÅR 2021 - 2022
117   UPPHANDLING AV LÄROBÖCKER OCH KOMPLETTERANDE MATERIAL 2021-2023 (2025) FÖR ANDRA STADIET
118   ÖVERFÖRING AV BEFOGENHETER TILL DIREKTÖREN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK GÄLLANDE OPTIMERING AV SERVICENÄTET INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN OCH TILL FINANSIERINGSDIREKTÖREN GÄLLANDE GOTTGÖRELSER I KLIENTAVGIFTER UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN 1.8-31.12.2020
119   ÖVERFÖRING AV BEFOGENHETER TILL KULTUR- OCH FRITIDSDIR. GÄLLANDE OPTIMERING AV VERKSAMHETEN INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA OCH TILL FINANSIERINGSDIR. GÄLLANDE GOTTGÖRELSER I KURS-, LÄSÅRS- OCH KLIENTAVGIFTER UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN 1.8-31.12.2020
120   ORDNANDET AV DEN FÖR VUXNA ÖPPNA IDROTTSKURSVERKSAMHETEN SOM EN DEL AV MEDBORGARINSTUTETS VERKSAMHET FR.O.M. 1.8.2021
121 FULLMÄKTIGEMOTION BORT MED KLOTTER GENOM TALKOARBETE OCH KAMPANJ I SOCIALA MEDIER
122 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
123   FÖR KÄNNEDOM
124 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
125   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Orava Hilkka-Leena ersättare
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica sekreterare
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef