Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 17.12.2020 klo 17:02 - 19:20 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
135   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
136   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
137   TILLÄGGSLISTA
138 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
139 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
140 LEDNING GENOM INFORMATION OCH BEHANDLING AV PATIENTUPPGIFTER I MOLNTJÄNST, KONSEKVENSBEDÖMNING AVSEENDE DATASKYDD
141 KLIENTAVGIFTER, TAXOR OCH ARVODEN ÅR 2021
142 DET EKONOMISKA LÄGET, NOVEMBER 2020
143 GODKÄNNANDE AV BETALNINGSANDELEN FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUN
144 GODKÄNNANDE AV SERVICEAVTAL 2021, ETEVA SAMKOMMUN
145 BESLUT OM UPPHANDLING AV GERIATRISKA LÄKARTJÄNSTER
146   FASTSTÄLLANDE AV STADSVETERINÄR-PRAKTIKERNAS ARVODEN FÖR ÅR 2021
147   REGIONAL UPPHANDLING AV I SOCIALVÅRDSLAGEN OCH HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDDA ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN SAMT MASKINER, ANORDNINGAR OCH REDSKAP SOM INSTALLERAS I HEMMET
148 REGIONAL HANDBOK FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIG ASSISTENT
149 MEDDELANDEN
150 AKTUELLA ÄRENDEN
151   VÅRENS 2021 MÖTESTIDTABELL
152 ANVISNINGAR FÖR EFTERLEVNAD AV BUDGETEN 2021
153   AVGIFT SOM KOMMUNEN TAR UT FÖR PERSONER FRÅN ANDRA KOMMUNER: CORONAAVDELNINGEN

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Foy Alexandr ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Sundqvist Björn vice ordförande
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Bärlund-Hämäläinen Petra sakkunnig, Borgå stad
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Liukko Kati sakkunnig, Borgå stad
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Päivärinta Johanna sakkunnig, Borgå stad
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige