Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 21.12.2020 klo 16:00 - 20:05 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
381   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
382   PROTOKOLLJUSTERARE
383 TRYGG VARDAG I ÖSTRA NYLAND 2020/RESULTATEN FRÅN TRYGGHETSENKÄTEN
384   BESLUT OM ATT EN HANDLING LÄMNAS UT
385   FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH -TIDER I KOMMUNALVALET 2021
386   FÖRSÄLJNING AV EN FASTIGHET TILL POHJOLA RAKENNUS SUOMI OY
387 ÅTGÄRDER SOM INFORMATIONSHANTERINGSLAGEN FÖRUTSÄTTER
388 SVAR PÅ TUULI HIRVILAMMIS FULLMÄKTIGEMOTION OM UNGAS BORGÅ
389 SVAR PÅ MOTION OM SKOLSKJUTS FRÅN TVÅ HEM FÖR BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
390 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT ERBJUDA ALTERNATIVA UTRYMMEN FÖR ELEVER OCH PERSONAL SOM FÅTT HÄLSOPROBLEM PÅ GRUND AV DÅLIG INOMHUSLUFT
391 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM ATT BORGÅ SKA UNDERSTÖDA ANSKAFFANDET AV STUDIEMATERIAL PÅ ANDRA STADIET
392 FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVIDGNING AV BIBLIOTEKSTJÄNSTERNA I BORGÅ TILL ATT OMFATTA UTLÅNING AV MOTIONSREDSKAP
393 DELÅRSRAPPORTER FRÅN BORGÅ STADS DOTTERSAMMANSLUTNINGAR 1.1-30.9.2020
394 MEDDELANDE
395 NÄMNDERNAS BESLUT
396 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
397   AKTUELLA ÄRENDEN
398 UTESLUTNING AV ETT ANBUD SUOMEN MODUULITILAT OY - UPPHANDLING AV EN MODULBYGGD SKOLBYGGNAD FÖR JOKILAAKSON KOULU
399 UPPHANDLING AV EN MODULBYGGD SKOLBYGGNAD FÖR JOKILAAKSON KOULU
400   SKAPANDE AV EN PROGNOSMODELL FÖR BILDNINGSSEKTORNS SERVICENÄTVERK
401   UTNÄMNING AV LEDAMÖTER I UPPFÖLJNINGSGRUPPEN FÖR BEREDANDE PROJEKT FÖR VÅRDREFORMEN I ÖSTRA NYLAND / BORGÅ STAD
402 MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1-30.11.2020
403 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Hjelt Nea ersättare
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Andersson Maria servicedirektör
Pohjolainen Saneteri tf. branding.
Öhman Minna utvecklingschef
Immonen Annika servicehandled.
Lökfors Tony projektingenjör

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 8.2-1.3.2021