Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 21.01.2021 klo 17:00 - 20:22 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3   BEHOVET AV FLERA DAGHEMSPLATSER HÖSTEN 2021
4 BILDNINGSSEKTORNS DISPOSITIONSPLAN OCH INVESTERINGSPROGRAM FÖR 2021
5 BEVILJANDE AV KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNAS BIDRAG INKL. CORONABIDRAG ÅR 2021
6 BORGÅS UTLÅTANDE OM DEN UTBILDNINGSPOLITISKA REDOGÖRELSEN
7 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
8   FÖR KÄNNEDOM
9   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Backman Jessica sekreterare
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef

Nähtävilläolo  
24.2.2021-16.3.2021