Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 21.01.2021 klo 17:02 - 20:03 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
3   TILLÄGGSLISTA
4 LEDNING GENOM INFORMATION OCH BEHANDLING AV PATIENTUPPGIFTER I MOLNTJÄNST, KONSEKVENSBEDÖMNING AVSEENDE DATASKYDD
5 DISPOSITIONSPLAN OCH INVESTERINGSPROGRAM FÖR ÅR 2021
6 GENOMFÖRANDET AV DE PLANERADE TILLSYNSBESÖKEN ÅR 2020
7 BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG ÅR 2021, ANVISNINGAR
8 KLIENTAVGIFTER, TAXOR OCH ARVODEN ÅR 2021
9 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
10 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
11 MEDDELANDEN
12 AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Sundqvist Björn vice ordförande
Fagerberg Charlotta ersättare
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Makkonen Mervi sakkunnig
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Päivärinta Johanna jurist
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Suhonen Irja sakkunnig, projekt
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige