Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 11.01.2021 klo 16:00 - 19:38 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
2   PROTOKOLLJUSTERARE
3   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
4   FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH -TIDER I KOMMUNALVALET 2021
5 ÄNDRINGSARBETEN I STADSBIBLIOTEKET I BORGÅ
6   UTLÅTANDE TILL NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND OM PLANEN FÖR VÄGHÅLLNINGEN OCH TRAFIKEN 2021-2024
7 BEREDNING AV KOMMUNFÖRSÖK MED ANKNYTNING TILL SYSSELSÄTTNNG
8 FULLMÄKTIGEMOTION BORT MED KLOTTER GENOM TALKOARBETE OCH KAMPANJ I SOCIALA MEDIER
9 MEDDELANDE
10 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
11   AKTUELLA ÄRENDEN
12 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Immonen Annika servicedirektör
Päivärinta Johanna jurist
Mollgren Dan stadsplan.chef

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 9.2-2.3.2021