Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljöhälsosektionen
Pöytäkirja 10.06.2021 klo 17:00 - 18:35 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
46   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
47   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
48   FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 § I LIVSMEDELSLAGEN, AB HEREK OY, BORGÅ
49   BEHANDLING AV BRÅDSKANDE TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT; UPPMANING ATT KOKA HUSHÅLLSVATTNET OCH FÖRELÄGGANDE ATT GENOMFÖRA DESINFICERING I JORDANDSBÖLE I ASKOLA
50   BESVÄR ÖVER FÖRELÄGGANDE ATT AVHJÄLPA SANITÄR OLÄGENHET I BOSTAD / BULLERSVÄGEN LOVISA, UTLÅTANDE TILL DEN HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOL
51   ALFA TERMINAL OY:S PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING AV KEMIKALIETERMINALEN I VALKOM HAMN, UTLÅTANDE TILL NTM-CENTRALEN I NYLAND
52   NCC INDUSTRY OYS ANSÖKAN OM MILJÖ- OCH MARKTÄKTSTILLSTÅND FÖR BRYTNING OCH KROSSNING AV BERG SAMT MOTTAGNING AV ÖVERSKOTTSJORD I BORGBY, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET I SIBBO
53   SIPOON HUMUS OY:S ANSÖKAN OM MILJÖ- OCH MARKTÄKTSTILLSTÅND FÖR BRYTNING OCH KROSSNING AV STENMATERIAL PÅ ADRESSEN OLJEVÄGEN 588, NICKBY, UTLÅTANDE TILL BYGGNADS- OCH MILJÖUTSKOTTET I SIBBO
54   DP 535 TRÄKVARTERET PÅ VÄSTRA ÅSTRANDEN, FÖRSLAG TILL DETALJPLAN, UTLÅTANDE TILL BORGÅ STAD
55   MÖTESDAGAR PÅ HÖSTEN 2021
56   FÖR KÄNNEDOM
57   UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BESTÄMMELSERNA OM AVGIFTER I HÄLSOSKYDDSLAGEN/UTLÅTANDE TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET
58   NCC INDUSTRY OY:S PROGRAM FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV UTVIDGAD MOTTAGNING AV JORDMASSOR I GREGGBÖLE I LOVISA, UTLÅTANDE TILL NTM-CENTRALEN I NYLAND
59   BRÅDSKANDE FÖRELÄGGANDE ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN / MOBIL LIVSMEDELSLOKAL, RIEVÄPOJAT

Osallistuja Tehtävä
Sundqvist Björn ordförande
Eskola Tapani viceordförande
Alasara Sami medlem
Kiiskinen Rauna medlem
Mellin-Kranck Gia medlem
Meriheinä Thérèse medlem
Rinne-Halme Karin medlem
Rossi Reeta medlem
Silén Christer medlem
Jaakkola Johanna beredare
Tiainen Tiina föredragande
Nieminen Riitta sekreterare