Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Byggnads- och miljönämnden
Pöytäkirja 18.05.2021 klo 17:00 - 17:55 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
43   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
44   PROTOKOLLJUSTERARE
45   BYGGNADSTILLSYNSCHEFENS OCH INSPEKTÖRERNAS LOV OCH TILLSTÅND
46   ANSÖKAN OM BYGGLOV, SMÅINDUSTRIVÄGEN 30, ÖLSTENS
47   ANSÖKAN OM BYGGLOV, SAXBYVÄGEN 261
48   ANSÖKAN OM BYGGLOV, HYVELSPÅNET 1, ÖSTERMALM
49   MAANRAKENNUS FORSSTRÖM OY AB, BESLUT OM ETT LITET UNDANTAG FRÅN TÄKTPLANEN OCH TILLSTÅNDSVILLKOREN I ENLIGHET MED 16 § I MARKTÄKTSLAGEN, TÖRVISMALM 1
50   ANLÄGGANDE AV TRYCKAVLOPP I HAVET, MUDDRING AV VATTENOMRÅDE OCH DEPONERING AV MUDDERMASSOR I HAVET, AFFÄRSVERKET BORGÅ VATTEN, UTLÅTANDE TILL REGIONFÖRVALTNINGSVERKET I SÖDRA FINLAND
51   AKTUELLA ÄRENDEN
52   MEDDELANDEN

Osallistuja Tehtävä
Hirvilammi Tuuli ledamot
Impiö Jussi ledamot
Kouki Timo ersättare
Opoja Misin ledamot
Orava Hilkka-Leena ledamot
Pasanen Petri ledamot
Spring Anita ordförande
Svaetichin Elisabeth viseordförande
Virkki Tuula ledamot
Fiskari John repr. för ungd.fullm.
Hento Miia stf. byggnadstillsynschef
Mether Jesse miljövårdschef
von Schoultz Fredrik biträdande stadsdirektör
Tarmi Sanna sekreterare