Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 18.01.2021 klo 16:00 - 17:48 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
14   PROTOKOLLJUSTERARE
15   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
16   BUDGETÄNDRINGAR I BUDGETEN FÖR ÅR 2021
17 KONCERNLEDNINGENS DISPOSITIONSPLAN 2021
18   FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH -TIDER I KOMMUNALVALET 2021
19 SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S DELÄGARAVTAL
20   UTLÅTANDE TILL JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET OM VISIONEN AV EN NATIONELL REFORM AV VATTENTJÄNSTER OCH UTKASTET TILL DESS VERKSTÄLLIGHETSPROGRAM
21 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM GRANSKNING OCH UPPDATERING AV SÄKERHETSPROGRAM FÖR SKOLOR
22 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM LÅSBARA SKÅP TILL SKOLOR
23   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
24   AKTUELLA ÄRENDEN
25   BUDGETÖVERSKRIDNINGAR I SEKTORERNAS DRIFTSEKONOMI OCH INVESTERINGAR 2020

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Antila Elina VD
Päivärinta Johanna jurist

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 1-22.3.2021