Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 01.02.2021 klo 16:00 - 18:44 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
33   PROTOKOLLJUSTERARE
34 FART PÅ BYGGANDE I BORGÅ CENTRUM
35 FINANSIERINGSLEASING FÖR SANNÄS SKOLA
36 FINAINSIERINGSLEASING FÖR ILOLAN KOULU
37 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL TRAFIKSYSTEMPLAN FÖR ÖSTRA NYLAND
38 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UPPDELNING AV ANBUDSFÖRFRÅGNINGAR I MINDRE DELAR
39 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM STÄRKANDE AV LOKAL EKONOMI
40 NÄMNDERNAS BESLUT
41   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
42   AKTUELLA ÄRENDEN
43 UPPHANDLING AV EN MODULBYGGD SKOLBYGGNAD FÖR SANNÄS SKOLA
44 UPPHANDLING AV EN MODULBYGGD SKOLBYGGNAD FÖR ILOLAN KOULU
45 LUNCH- OCH FRITIDSSEDLAR TILL STADENS PERSONAL
46 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Korhonen Anne ersättare
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Paavilainen Salla förvaltningschef
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Lökfors Tony projektchef
Juvonen Tarja upphandlingschef
Taivela Anna upphandl.sakkun.
Westerlund Jeff bitr. chefläkare

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 16.3-6.4.2021