Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 16.02.2021 klo 17:00 - 20:27 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
14   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
15   TILLÄGGSLISTA
16   INRÄTTANDE AV FEM TJÄNSTER
17 ANSLUTNING TILL DEN REGIONALA HJÄLPMEDELSENHETEN FÖR ÖSTRA NYLAND
18 BOKSLUT 2020
19   ARVODEN TILL MEDLARE I FAMILJEFRÅGOR
20   ARVODEN TILL ÖVERVAKARE AV UMGÄNGE MELLAN BARN OCH FÖRÄLDER
21 AVGIFTER SOM TAS UT FÖR KLIENTER FRÅN ANDRA KOMMUNER
22 GRUNDERNA FÖR BEVILJANDE AV HEMVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR
23 UPPHANDLING AV HEMMÅLTIDSSERVICE
24 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT/2021
25 GENOMFÖRANDET AV DE PLANERADE TILLSYNSBESÖKEN ÅR 2020
26 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
27 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
28 MEDDELANDEN
29   AKTUELLA ÄRENDEN
30 SVAR PÅ MOTION OM SKOLSKJUTS FRÅN TVÅ HEM FÖR BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Sundqvist Björn vice ordförande
Foy Alexandr medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili varajäsen
Mellin-Kranck Gia medlem
Mokka Reijo varajäsen
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Utujije-Habiyakare Jacqueline medlem
Villanen Joni varajäsen
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Halonen Kimmo Borgå sjukhus
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Koponen Leena Borgå sjukhus
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Suhonen Irja sakkunnig, Borgå stad
Flykt Ronja ungdomsfullmäktige