Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 18.02.2021 klo 17:00 - 19:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
10   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
11   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
12 UTVIDGAD LÄROPLIKT
13 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM PERMANENT UTSTÄLLNING AV BORGÅ STADS KONSTVERK
14 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
15 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
16   FÖR KÄNNEDOM
17 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
18 AKTUELLA ÄRENDEN
19 SVAR PÅ MOTION OM SKOLSKJUTS FRÅN TVÅ HEM FÖR BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Forsberg Erja ledningens assistent
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Kukkonen Merja kultur- o. fritidsdir.
Lehtola Sofia ungdomsfullm.
Lindman Marjo sekreterare
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Tarkiainen Inkeri ansvarig trädgårdsmästare
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingschef

Nähtävilläolo  
15.3.2021-4.4.2021