Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 01.03.2021 klo 16:00 - 18:54 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
72   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
73   PROTOKOLLJUSTERARE
74   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
75 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV MARKANVÄNDNING 2021-2025
76 UPPFÖLJNING AV DIGIPROGRAMMET 2020
77 TILLSÄTTANDE AV VALNÄMNDER (KOMMUNALVALET 2021)
78   STADENS REPRESENTANTER I DOTTERSAMMANSLUTNINGAR, FÖRLÄNGNING AV MANDATPERIODEN
79   MEDDELANDE
80 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
81 NÄMNDERNAS BESLUT
82   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
83   AKTUELLA ÄRENDEN
84   DELEGERING AV UPPGIFTER SOM AVSES I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Grönqvist Charlotta utvecklingsdirektör
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Ojanperä Olli stadsjurist

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 31.3.-21.4.2021