Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 25.03.2021 klo 17:02 - 18:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
35   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
36   TILLÄGGSLISTA
37 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
38 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
39   ÄNDRINGSARBETEN I BOSTÄDER - RAMAVTAL
40   UPPHANDLING AV LÄKARTJÄNSTER
41 AKTUELLA ÄRENDEN
42 MEDDELANDEN
43   UPPHANDLING AV TJÄNSTER FÖR SAMARBETE INOM CORONAVACCINATIONER
44   VAL AV MEDLARE FÖR VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN OCH UMGÄNGESRÄTT

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Sundqvist Björn vice ordförande
Fagerberg Charlotta ersättare
Foy Alexandr medlem
Hoffrén Irmeli medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Andersson Maria servicedirektör, barn-och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef, sekreterare
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Salo Julia ungdomsfullmäktige