Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Social- och hälsovårdsn.
Pöytäkirja 27.04.2021 klo 17:00 - 20:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
45   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
46   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
47 SOCIAL- OCH PATIENTOMBUDSMANNENS UTREDNING 2020
48 RIKTLINJER FÖR SERVICE SOM STÖDER RÖRLIGHET I ÖSTRA NYLAND
49 REGELBÖCKER FÖR SERVICESEDLAR
50 UPPFÖLJANDE RAPPORT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET 1-3/2021
51   REGIONAL KONKURRENSUTSÄTTNING AV ARBETS- OCH DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
52 ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025
53 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
54 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖRENS TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
55 MEDDELANDEN
56   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Eskola Tapani ordförande
Sundqvist Björn vice ordförande
Fagerberg Charlotta ersättare
Foy Alexandr medlem
Kettunen Vesa medlem
Kohonen Eila medlem
Koskelainen Soili ersättare
Mellin-Kranck Gia medlem
Raitimo Ulla medlem
Siltakorpi Pasi medlem
Jalonen Jaakko stadsstyrelsens representant
Sveholm Pehr stadstyrelsens representant
Huopalainen Kristina tf. servicedirektör, barn- och familjetjänster
Immonen Annika servicedirektör, tjänster för vuxna
Ojanperä Olli stadsjurist, sekreterare
Oksanen Kirsi servicedirektör, äldreomsorg och handikappvår
Paavilainen Salla förvaltningschef
Ritala Salla sakkunnig
Silvennoinen Ann-Sofie social- och hälsovårdsdirektör
Salo Julia ungdomsfullmäktige
Suhonen Irja sakkunnig

Nähtävilläolo  
20.05. - 10.06.2021  
Alkaen 20.05.2021