Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 08.03.2021 klo 16:00 - 18:07 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
85   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
86   PROTOKOLLJUSTERARE
87 PROGRAMMET FÖR BOENDE 2020-2030
88   INRÄTTANDE AV FEM TJÄNSTER
89 SVAR PÅ MOTION OM SKOLSKJUTS FRÅN TVÅ HEM FÖR BARN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
90 NÄMNDERNAS BESLUT
91   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
92   AKTUELLA ÄRENDEN
93 HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS FULLMÄKTIGEMÖTE 11.3.2021
94 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Kontio Maija-Riitta generalplanechef
Salomaa Marika kommunik.plan.
Wetterstrand Anne projektchef

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 22.3-12.4.2021