Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 25.03.2021 klo 17:00 - 20:04 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
24   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
25   ÖVERFÖRING AV BILDNINGSNÄMNDENS BEFOGENHETER TILL BILDNINGSDIREKTÖREN OCH FINANSDIREKTÖREN FÖR ATT SKÖTA ARRANGEMANG SOM BEROR PÅ CORONAPANDEMIN UNDER TIDEN 1.4-30.9.2021
26 STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA
27 KULTURPROGRAM 2030
28 SVAR PÅ MOTION OM TRAFIKFOSTRAN I SKOLORNA
29 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
30 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
31 FÖR KÄNNEDOM
32   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Flykt Ronja ungdomsfullm.
Forsberg Erja sekreterare
Gustafsson Sari bildningsdirektör
Hartman Susann tf.kultur- o.fritidsdir.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Liukko Kati chefläkare
Nyberg Leila direktör för småbarnsfostran
Raitolampi Wille konsult
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
von Willebrand Felix rektor

Nähtävilläolo  
14.4.-4.5.2021