Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 22.03.2021 klo 16:00 - 17:56 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
104   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
105   PROTOKOLLJUSTERARE
106 ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025
107 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE AV MARKANVÄNDNING 2021-2025
108   FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH -TIDER, KOMMUNALVALET 2021
109   KLIMATPROGRAMMETS INDIKATORUPPGIFTER 2020 OCH ÄNDRINGSFÖRSLAG I PROGRAMMET
110   FÖRSÄLJNING AV EN FASTIGHET TILL POHJOLA RAKENNUS SUOMI OY
111 UTLÅTANDEN OM BESVÄREN ÖVER DETALJPLANEN
112 NÄMNDERNAS BESLUT
113   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
114   AKTUELLA ÄRENDEN
115 BESLUT OM DELEGERING
116 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
117 TOTALENTREPRENAD SOM GÄLLER SANERINGEN AV GÅRDSOMRÅDEN I MÅNSKENSSTIGENS DAGHEM OCH HUHTISEN KOULU

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Korhonen Anne ersättare
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Ojanperä Olli sekreterare
Suhonen Irja projektchef
Högström Per chefen för idrottstj.

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 7-28.6.2021