Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 29.03.2021 klo 16:00 - 18:27 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
118   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
119   PROTOKOLLJUSTERARE
120 KOMMUNERNAS SAMARBETSAVTAL OM INSPEKTIONSVERKSAMHETEN SOM AVSES I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR
121   FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLEN OCH -TIDER, KOMMUNALVALET 2021
122 BEVILJANDE AV LÅN TILL KOKONHALLI OY
123 ÅRSKLOCKA FÖR DEN EKONOMISKA PLANERINGEN OCH UPPFÖLJNINGEN 2021 SAMT PRELIMINÄR BUDGETRAM 2022
124 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2020
125 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
126   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
127   AKTUELLA ÄRENDEN
128   BESLUT ENLIGT 58 § I LAGEN OM SMITTSAMMA SJUKDOMAR OM STÄNGNING AV LÄROANSTALTER SOM GER GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING
129 VAL AV EN NY LEDAMOT TILL REGIONALA RÄDDNINGSNÄMNDEN I ÖSTRA NYLAND OCH UTNÄMNING AV VICE ORDFÖRANDE
130   Asia ei ole vielä julkinen

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Westerlund Jaakko ersättare
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Paavilainen Salla förvaltningschef
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Hilska Sari utvecklingskord.
Lenkkeri Roope sekreterare
Päivärinta Johanna jurist
Ojanperä Olli stadsjurist
Partanen Markku stadsarkitekt

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 28.5-18.6.2021