Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 22.04.2021 klo 17:00 - 20:54 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
34   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
35   PRESENTATION AV BILDNINGSSEKTORNS NYA KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖR
36   PRESENTATION AV MELLANRAPPORTEN OM PROGNOSMODELLEN FÖR SERVICENÄTET
37   FÖRSÄLJNINGSPRISER FÖR PLATSER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK FRÅN 1.8.2021
38   VÄRDET PÅ SERVICESEDELN FÖR DAGHEMSVERKSAMHET FRÅN 1.8.2021
39   SKOL- OCH PYSSELMATERIAL 2022-2024 (2026)
40 BILDNINGSNÄMNDENS UTLÅTANDE OM ÖSTRA NYLANDS REGIONALA TILLGÄNGLIGHETS- OCH FRAMKOMLIGHETSPROGRAM FÖR ÅREN 2021-2025
41 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
42 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
43 FÖR KÄNNEDOM
44 AKTUELLA ÄRENDEN
45   FÖLJANDE MÖTEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Gustafsson Sari Tf. bildningsdirektör
Lindholm-Ahlefelt Anders från 1.5.2021 ny kultur- och fritidsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Partanen Markku stadsarkitekt
Grönqvist Charlotta utvecklingsdir.
Flykt Ronja ungdomsfullm.
Forsberg Erja sekreterare
Hartman Susann tf.kultur- o.fritidsdir.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila dir. för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Öhman Minna utvecklingschef

Nähtävilläolo  
6.5.2021-26.5.2021