Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 12.04.2021 klo 16:00 - 19:06 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
135   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
136   PROTOKOLLJUSTERARE
137   LAGLIGHETSÖVERVAKNINGEN AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT
138   BELÖNING AV PERSONALEN FÖR 2020 ÅRS ARBETSINSATS
139 PERSONALRAPPORT 2020
140 SVAR PÅ MOTION OM TRAFIKFOSTRAN I SKOLORNA
141 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM BYGGANDE AV CYKELBANA PÅ DET GAMLA JÄRNVÄGSSPÅRET FRÅN ANDERSBÖLE OCH HINDHÅR TILL BORGÅ
142 ITÄ-UUDENMAAN JA PORVOONJOEN VESIEN- JA ILMANSUOJELUYHDISTYS R.Y.- FÖRENINGEN VATTEN- OCH LUFTVÅRD FÖR ÖSTRA NYLAND OCH BORGÅ Å R.F:S VÅRMÖTE
143 MEDDELANDEN
144 NÄMNDERNAS BESLUT
145   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
146   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 27.5-17.6.2021