Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 19.04.2021 klo 16:00 - 18:50 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
147   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
148   PROTOKOLLJUSTERARE
149 PROGRAMMET FÖR BOENDE 2020-2030
150 EFFEKTIVARE BEHANDLING AV MOTIONER
151   INRÄTTANDE AV TJÄNSTER, KOMMUNFÖRSÖK MED ANKNYTNING TILL SYSSELSÄTTNING
152 PYTTIS KOMMUNS INITIATIV ATT FÅ VILDMARKS- OCH NATURKULTURMUSEET TILL KYMMENEDALEN
153 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM INFÖRANDE AV KLIMATBUDGETERING TILL EN BESTÅNDSDEL AV STADENS BUDGETARBETE OCH RAPPORTERING
154   PRECISERING AV REKRYTERINGSTILLSTÅNDSFÖRFARANDET
155 NÄMNDERNAS BESLUT
156 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
157   AKTUELLA ÄRENDEN
158 MÅNADSRAPPORT 1.1-31.3.2021
159   Asia ei ole vielä julkinen

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Lönnfors Hanna ersättare
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Päivärinta Sanna expert på hållbar utveckling
Grönqvist Charlotta utvecklingsdir.

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 31.5.-21.6.2021