Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 03.05.2021 klo 16:00 - 17:45 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
160   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
161   PROTOKOLLJUSTERARE
162   UTLÅTANDE TILL NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND OCH MILJÖMINISTERIET OM ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR FINLANDS HAVSFÖRVALTNINGSPLAN 2022-2027
163 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM OFFENTLIGGÖRANDE AV ÖPPNA DATA OM KÖPFAKTUROR
164 ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS MED ANLEDNING AV CORONAEPIDEMIN
165 NÄMNDERNAS BESLUT
166   TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
167   AKTUELLA ÄRENDEN
168 RENOVERINGS- OCH OMBYGGNADSARBETEN I FASTIGHETER, RAMAVTAL
169 MARKANVÄNDNINGSAVTAL, ÖSTRA ÄNDAN AV ALEXANDERSGATAN
170 KÅRKULLA SAMKOMMUNS EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE

Osallistuja Tehtävä
Jalonen Jaakko ordförande
Söderberg Johan I vice ordf.
Välimäki Markku II vice ordf.
Blomqvist-Valtonen Elin ledamot
Karlsson Anette ledamot
Lankia Outi ledamot
Lund Bodil ledamot
Lundqvist Anna-Stiina ledamot
Oksanen Jari ledamot
Rosengren Anders ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sveholm Pehr ledamot
Uski Nina ledamot
Nylander Mikaela Sf:s ordf.
Valasti Matti sf:s I vice ordf.
Hirvilammi Tuuli sf:s II vice ordf.
Ujula Jukka-Pekka stadsdirektör
von Schoultz Fredrick bitr. stadsdir.
Silvennoinen Ann-Sofie soc.- o. hälsov.d.
Gustafsson Sari tf. bildningsdir.
Silvast Mikko lokalitetsdirektör
Rainio Henrik finansdirektör
Kalliosaari Anu personaldirektör
Kontio Aino-Marja kommunik.dir.
Lenkkeri Roope sekreterare
Söyrilä Pekka tomtchef
Ojanperä Olli tf. förvaltningschef

Nähtävilläolo  
Borgå stads webbsidor 25.5-15.6.2021