Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoo

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://porvoo01.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Bildningsnämnden
Pöytäkirja 27.05.2021 klo 17:00 - 19:33 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
49   MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
50   VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
51 TILLSYNSPLAN FÖR PRIVAT SMÅBARNSPEDAGOGIK FRÅN 1.8.2021
52 REGLER FÖR SERVICESEDLAR I DAGHEMSVERKSAMHET FRÅN 1.8.2021
53 ANVISNINGAR OM KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN 1.8.2021
54   ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK 1.8.2021
55 SLUTRAPPORT FÖR BEREDNINGEN AV DEN UTVIDGADE LÄROPLIKTEN
56 BESLUT I BILDNINGSNÄMNDENS SEKTIONER
57 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
58 FÖR KÄNNEDOM
59   AKTUELLA ÄRENDEN

Osallistuja Tehtävä
von Schoultz Catharina ordförande
Hammarström Markus viceordförande
Hjelt Nea medlem
Kivineva Sanna medlem
Korhonen Anne medlem
Korpi Marianne medlem
Kulju Mikael medlem
Lattu Pete medlem
Lönnfors Hanna medlem
Ranta Janne medlem
Svedberg Thomas medlem
Jalonen Jaakko stadsstyr.ordf.
Gustafsson Sari Tf.bildningsdirektör
Flykt Ronja ungdomsfullm.
Forsberg Erja sekreterare
Haapanen Marjo serv.chef för småbarnsf.
Kettunen Jari utbildningsdirektör
Lindholm-Ahlefelt Anders kultur- o.fritidsdir.
Lindström Rikard utbildningsdirektör
Nyberg Leila dir. för småbarnsfostran
Simolin-Backman Camilla förvaltningschef
Tuominen Mervi förvaltningssakkunning
Uski Nina stadsstyr.repr.
Öhman Minna utvecklingscef

Nähtävilläolo  
19.6.2021-9.7.2021